baner

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 755
Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku
Ćmielów – Ożarów: etap III B

Aktualności

w dniu 15.11.2015 zakończono roboty budowlane

.

Opis prowadzonych robót 09.11.2015 r. – 12.11.2015 r.:

.

Opis prowadzonych robót 02.11.2015 r. – 06.11.2015 r.:

.

Opis prowadzonych robót:

.

Prowadzone roboty

– roboty brukarskie związane z wykonywaniem zatoki autobusowej,
– układanie kostki i obrzeży przy wykonywaniu chodników,
– zjazdy – układanie oporników oraz utwardzanie kruszywem,
– zjazdy  montaż przepustów,
– utwardzanie pobocza kruszywem,
– układanie ścieków z elementów betonowych oraz wykonywanie umocnienia skarp rowów płytkami betonowymi,
– roboty związane z wykonaniem rowu krytego fi 60 cm..

Postęp robót w ostatnim okresie:

– układanie kolejnych warstw betonu asfaltowego na odcinku od Ożarów do torów,
– prace wykończeniowe na odcinku od Ożarowa do torów,
– prace brukarskie na docinku miejskim,
– prace brukarskie na wjeździe do Ożarowa od strony Bałtówki oraz roboty branżowe odwodnieniowe,
– montaż kolejnych elementów blach falistych przepustu SuperCor oraz ch sukcesywne zasypywanie
– roboty wykończeniowe, brukarskie na odcinku od SuperCor do Bałtówka,
– układanie na całej długości odcinka elementów betonowych umocnienia rowu,
– montaż słupów latarni – odcinek miejski – tory.

.

Prace wykonane w dniach 14.09 – 19.09

.

Na dzień 8 września 2015 r. prowadzone są następujące prace:

– układanie krawężników i kostki granitowej w miejscu postojowym przeznaczonym dla samochodów ciężarowych
– układanie krawężników i kostki granitowej na zatokach autobusowych
– układanie obrzeży i  kostki betonowej na chodniku
– układanie  kostki na wjazdach do działek
– montaż przepustów pod zjazdami
– umocnienie pobocza z kruszywem

.

Aktualnie prowadzone są roboty:

– deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty dennej przepustu SuperCore wraz z ścianami nośnymi
– roboty brukarskie zjazdy, zatoki chodniki
– roboty branżowe : przebudowy wodno – kanalizacyjne oraz teletechnika
– układanie sukcesywne warstw bitumicznych

.

Aktualnie Wykonawca wykonuje:

1. Podbudowy z betonu asfaltowego.
2. Podbudowy MC
3. Zbrojenie ławy zespolonego przejścia dla płazów typu D.
4. Roboty brukarskie
5. Przebudowa kolizji sieci wodociągowych
6. Układanie kabla oświetlenia drogowego

.

Wykonujemy:

– przebudowę sieci teletechnicznych i wodociągowych w mieście Ożarów
– kanał deszczowy w mieście Ożarów
– podbudowę mc
– warstwę wiążącą
– chodniki z kostki  – wlot do Ożarowa od strony Ostrowca oraz miejscowości Bałtówka.

Prace wykonane na dzień 22 lipca

– wykonanie podbudowy mc km  20+950 do km 21+520 SL (17.07)
– roboty ziemne – wykonanie rowów 20+750 do 20+850 (17.07)
– obrzeże km 22+650 do 22+750 SL (17.07)
– podbudowę z betonu asfaltowego w km 22+410 do 22+998 SP (17.07)
– wykonanie przepustu w km 21+720 (17.07).

Rozpoczęto rozbiórkę przepustów pod koroną drogi

Trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki cementowej MC oraz kontynuowane są roboty bitumiczne. Rozpoczęto rozbiórkę przepustów pod koroną drogi..

Roboty bitumiczne

Rozpoczęto roboty bitumiczne na lewej połówce jezdni na odcinku Ożarów – Bałtówka.

Rozpoczęcie prac

Rozpoczęto wycinkę drzew oraz  realizowane są prace  związane z wykonaniem podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem – MC.

Prace nad zdjęciem humusu

Trwają prace związane ze zdjęciem warstwy urodzajnej gruntu (humusu).

Wprowadzenie elementów tymczasowej organizacji ruchu

Wprowadzenie elementów tymczasowej organizacji ruchu polegających na zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 755 od Bałtówki (DK 74) do Ożarowa. Wyznaczono objazdy drogami krajowymi..

Rozpoczęto roboty przygotowawcze

.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy

.

Podpisanie umowy na roboty budowlane

Podpisanie umowy na roboty budowlane z firmą BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o. o.

eu logo

"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."